Medische Hulp

De knowhow van IMA op dit vlak is het resultaat van jarenlange ervaring die toe te schrijven is aan een zeer groot activiteitsvolume.

De medische bijstand van IMA is de hoeksteen van tal van contracten die onze klanten (verzekeringsmaatschappijen, dienstverlenende bedrijven, autoconstructeurs, ziekenfondsen, multinationals, ...) afsluiten. 

Medische bijstand wordt vaak aangeboden als een ingesloten bijstandsgarantie, maar kan ook aangeboden worden als unieke garantie om tegemoet te komen aan de specifieke bijstandsbehoeften die verband houden met uw beroepsactiviteit.

 

IMA verleent wereldwijd medische bijstand.