Destination voyage

Op reis

Er wordt steeds meer wereldwijd gereisd, of het nu gaat om toeristische reizen, reizen voor beroepsdoeleinden, reizen voor humanitaire doeleinden, reizen in het kader van een universitaire cursus, een stage of een au pair verblijf.

Uw klanten, uw leden, uw werknemers maken vaak uiteenlopende reizen.

U wilt dat ze beschikken over bijstandsgaranties die afgestemd zijn op de voorvallen waar ze mee te maken kunnen krijgen.

Laat ons samen de geschikte bescherming en dekkingen uitwerken.

Plezierboten en meevarende passagiers kunnen ook gedekt worden door onze verschillende contracten.

 

• Vervoer naar een verzorgingsstructuur in de buurt

• Medische repatriëring met een medisch team (arts en/of verpleger/verpleegster) indien nodig

• Betaling van de medische kosten en de ziekenhuiskosten in het buitenland ter aanvulling van de sociale instellingen

• Internationaal derdebetalersysteem voor ziekenhuiskosten

• Zoeken naar en verzenden van geneesmiddelen, een bril of prothesen

• Psychologische bijstand ingeval van een traumatiserende gebeurtenis

• Bij skiongevallen in toegelaten skigebieden, betaling van de kosten voor het noodtransport van de plaats van het ongeval naar de aangepaste medische structuur

• In het buitenland, betaling van kosten voor nooddiensten in de bergen, al dan niet in het kader van skiongevallen