Sinds enkele jaren heeft IMA Benelux gekozen voor een innoverende managementaanpak, die afwijkt van de begane paden.

Het doel was om af te treden van de traditionele bureaucratie, procedures en controle.

Een management beleid voortaan voornamelijk gebaseerd op vertrouwen, respect en zelfstandigheid.  Het zijn het welzijn en het geluk op het werk die bevoorrecht worden om tot rendabiliteit te leiden, en niet het tegenovergestelde.

Meer zelfstandige teams die verantwoordelijkheid nemen in hun acties.  Het objectief heeft voorrang op de manier om er te geraken.

Bij IMA Benelux zijn werkplezier, autonomie en rendabiliteit rechtstreeks verbonden.

Dat is onze trots.