Accueil > Over de groep > Eén geschiedenis, waarden

Een geschiedenis,
waarden.

Een geschiedenis, waarden.

Ons verhaal

Deel van een geheel

We maken deel uit van de IMA Groep, een internationale groep gevestigd in Frankrijk en al 40 jaar lang marktleider in de sector van bijstand op het gebied van mobiliteit, zorg en wonen.

IMA werd in 1981 opgericht op initiatief van Franse onderlinge verzekeringmaatshappijen, die hun bijstandsverlening wilden uitbesteden en professionaliseren. Het menselijke aspect is een van de pijlers van wat we doen. Een andere pijler is innovatie. Als onderdeel van de IMA Groep kan onze dochteronderneming de innovatieve geest van de groep uitdragen om zo in te spelen op uw lokale behoeften.

image archive support worker

Zorgvuldig uitgekozen waarden

Onze waarden hebben zich deze laatste 30 jaren ontwikkeld en liggen aan de basis van onze relaties met onze aandeelhouders. Die beantwoorden alsook de verwachtingen van onze klanten en verbinden ons ertoe onze begunstigden en dienstverleners steeds beter in onze dagelijkse opdrachten te begeleiden.

 • Dynamiek Dynamiek
  Dynamisch zijn, dit betekent dat we onze energie opwekken en dat we werkvoorstellen met enthousiasme,  vriendelijkheid en efficiency in projekten verwezenlijken.
 • Boldness Durf
  Durf is je grenzen willen verleggen (commercieel, technisch, bestuurlijk, geografisch ...) en voor een nieuwe aanpak durven te kiezen. Jezelf de ruimte gunnen om anders te denken en te experimenteren.
 • Trust Vertrouwen
  Vertrouwen hebben is op elkaar kunnen rekenen, elkaar respecteren, de ander waarderen. Het betekent ook vertrouwen wekken door je met hart en ziel in te zetten.
 • Samenwerking Cooperation
  Samenwerken is inzetten op solidariteit en op de groep. Dat is verder gaan dan het individuele belang ten voordele van het groepsbelang.

Onze missie

Geruststellen en oplossingen organiseren

assistance officer

Een positieve ervaring in een complexe situatie, daar gaan onze hulpverleners voor. Met empathie, aandacht voor de context, geruststellende woorden en oplossingen op maat. Alles om je gerust te stellen en je op je gemak te laten voelen.

Waarden, voor wie?

Onze waarden liggen aan de basis van onze relaties met onze aandeelhouders, klanten, begunstigden en de dienstverleners die ons bij ons werk ondersteunen.

Des valeurs

ONTDEK ALLE RUBRIEKEN "Over de groep"